Про нас

Громадянський рух «За процвітання Черкащини» утворено як добровільне зібрання громадян, об’єднаних передовими поглядами, спільними цілями та інтересами, що діють за принципами:

 • ДОБРОВІЛЬНОСТІ, що передбачає право особи на вільну участь або неучасть, у вступі, або в припиненні членства в організації;
 • САМОВРЯДНОСТІ, що передбачає право членів громадської організації самостійно здійснювати управління її діяльністю відповідно до її мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування в діяльність, крім випадків, визначених законом;
 • ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ТЕРИТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ, – що передбачає право самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом;
 • РІВНОСТІ ПЕРЕД ЗАКОНОМ;
 • ВІДСУТНОСТІ МАЙНОВОГО ІНТЕРЕСУ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ, що передбачає, що члени Громадянського руху «За процвітання Черкащини» не мають права на частку майна громадського об’єднання та не відповідають за його зобов’язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об’єднання не підлягають розподілу між його членами і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена громадського об’єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи);
 • ПРОЗОРОСТІ, ВІДКРИТОСТІ ТА ПУБЛІЧНОСТІ, що передбачає право всіх членів організації мати вільний доступ до інформації про її діяльність, у тому числі про прийняті рішення та здійснені заходи, а також обов’язок організації забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що організація інформує громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.
 • НЕЙТРАЛЬНОСТІ – Громадянський рух «За процвітання Черкащини» не вступає в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру.

Основною метою діяльності «Громадянського руху «За процвітання Черкащини» є не отримання прибутку, а захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів мешканців Черкаської області – членів Організації, спільна реалізація ними своїх прав і свобод для покращення життя мешканців та відродження обласного центру – міста Черкаси та області, вплив на стратегію та перспективи розвитку міста, встановлення системи громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики в Черкаській області, задоволення соціальних, культурних та інших інтересів.
Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознакою чи політичними переконаннями.

ЩО НАС ОБ’ЄДНУЄ

Вже більше 15 років наш актив вже працює на території Черкащини в межах Благодійного фонду «Віра Надія Любов», проводячи сотні акцій підтримки і допомоги землякам. Нас об’єднує спільна мета – відновлення духовності нашого суспільства шляхом створення культурно-духовного ядра. Таким культурно-духовним ядром може бути спільнота активних небайдужих людей.
З цією метою ми об’єдналися в Громадянський рух «За процвітання Черкащини». Громадянське суспільство в країні динамічно розвивається і вимагає від кожного громадянина країни докладання особистих зусиль. Від громадянської позиції кожного, залежить добробут і щасливе майбутнє всього українського народу. І потрібна системна робота. Знаємо – на Черкащині є багато громадських організацій та активних небайдужих людей, які хочуть змінити життя свого краю. Тільки об’єднавши свої зусилля, ми – активні громадські діячі і організації, можемо зробити наш край таким, щоб ми і наші діти ним пишалися.
Успіх, життєвість, ефективність нашого руху – залучити до спільної роботи найбільш активних, патріотичних, впливових, думаючих представників черкаської громадськості.
Ми відкриті до спілкування і запрошуємо Вас!

НАША СТРАТЕГІЯ І МЕТА

Ключовим інструментом розвитку ми бачимо самоврядування і децентралізацію.Це, насамперед, — право людей обирати свою владу і користуватися нею. Тому значна увага приділятиметься підготовці активістів громадського сектору та місцевого самоврядування, тобто – Майбутньої управлінської еліти регіону і країни.

Ми будуємо стратегію в розрахунку на співпрацю з десятками громадських організацій.

Основною метою діяльності Організації є не отримання прибутку, а захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів мешканців Черкаської області – членів Організації, спільна реалізація ними своїх прав і свобод для покращення життя мешканців та відродження обласного центру – міста Черкаси та області, вплив на стратегію та перспективи розвитку міста, встановлення системи громадського контролю за діяльністю органів місцевої влади з метою забезпечення ефективного врахування громадської думки в процесі прийняття рішень та реалізації державної політики в Черкаській області, задоволення соціальних, культурних та інших інтересів.
Зазначена мета досягається неупереджено, без будь-якої дискримінації за національною, расовою, статевою, релігійною, мовною, класовою ознакою чи політичними переконаннями.

НАПРЯМИ НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ /АБО – НАД ЧИМ МИ ПРАЦЮЄМО

Діяльність Громадянського руху «За процвітання Черкащини» систематизована по блоках.
1. Перший блок – відродження національних, духовних і культурних цінностей
2. Блок розвитку соціальної сфери.
3. Блок економічного розвитку
4. Блок розвитку комунальної сфери.
У кожному блоці група нашого активу буде проводити системну аналітичну та проектну роботу щодо забезпечення комфортних умов життя громади.

Серед наших завдань:

 • – популяризація в громаді ідеї добропорядності, духовності, національних, культурних та сімейних цінностей підвищення їх ролі у всебічному та гармонійному розвитку особистості, зміцненні здоров’я, формуванні здорового способу життя;
 • – розроблення громадських антикорупційних програм;
 • – сприяння розвитку місцевого самоврядування в Черкасах та Черкаській області, підвищення активності громадян у вирішенні місцевих проблем;
 • – утвердження та розвиток усіх форм «прямої демократії» в місцевій громаді шляхом проведення загальних зборів громадян, впровадження місцевих ініціатив, проведення громадських слухань;
 • – проведення мирних публічних акцій (заходів): зборів, мітингів, вуличних походів, демонстрацій;
 • – організація та проведення місцевих референдумів з питань, вирішення яких належить до компетенції громади;
 • – здійснення громадського контролю за діяльністю органів державної влади, в першу чергу органів місцевого самоврядування шляхом аналізу прийнятих рішень, їх оцінки, ознайомлення з громадськістю, прогнозування їх впливу на суспільство та висвітлення думки з приводу рішень та діяльності вказаних органів в ЗМІ, аналіз міських проблем та розроблення пропозицій щодо їх вирішення і подачу до місцевих органів влади для врахування;
 • – проведення громадських розслідувань в межах діючого законодавства;
 • – висвітлення проблем міста та області в ЗМІ;
 • – розробка міських програм у сфері реорганізації житлового господарства в області;
 • – сприяння поліпшенню інвестиційного клімату області;
 • – сприяння прозорості у роботі органів місцевого самоврядування;
 • – проведення круглих столів з виборчого процесу, проблем виборчого права;
 • – розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними і національними об’єднаннями громадян;
 • – участь у розробці єдиної комплексної програми розвитку обласного центру – міста Черкас та районів області;
 • – участь в організації та проведенні громадських досліджень, виданні методичної, довідкової інформації та інших друкованих матеріалів, згідно статутних цілей;
 • – розповсюдження інформації про свою діяльність;
 • – здійснення заходів по зміцненню територіальної громади обласного центру та районів області;
 • – налагодження співробітництва з українськими та іноземними державними і громадськими організаціями, фондами, науковими установами, організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • – здійснення заходів по залученню ресурсів, необхідних для реалізації своїх програм та проектів.

Черкащина як духовне ядро і історичний центр утворення козацької ідеології, край небайдужих талановитих працьовитих людей, зробила свій потужний внесок у формування нового бачення розвитку держави. У заході, який зібрав учасників з усіх областей України (понад 250 осіб), брали також участь Голова Черкаської облдержадміністрації Юрій Ткаченко, а також голова Черкаської облради Валентина Коваленко.

Share Button